دوستان این استراتژی ها برای کمک کردن شما برای بازی بسیار کمک میکند ، یعنی میتوانید با کمک
گرفتن از اینها در زمان های مناسبی از فرصت هایی که ربات به شما میدهد استفاده کنید.

من با بررسی تقریبا همه دوستانی که در سایت پیام گذاشتن ، تیکت دادن ، و یا در تلگرام پیام دادن و
استراتژی خودشونو گفتن چند نتیجه گیری کلی رو خدمتتون عرض میکنم.

 

شماره ۱ : به کانال و سایت های مدعی ضریب و حدود ضریب اعتماد نکنید

شماره ۲ : سرمایه ای رو با از دست دادن اون زندگی دچار مشکل میشه رو وارد بازی نکنید

شماره ۳ : طمع نکنید ، بزرگترین مشکل بازی های آنلاین طمع توی اوناست .

شاید این مطلب هم برای شما جالب باشه !
آیا بازی انفجار منصفانه است؟