این ترفند نسبت به مارتینگل نیاز به سرمایه کمتری دارد، شما در این ترفند پس از اینکه در بازی انفجار شکست خوردید فقط کافی است که مبلغ شرط بندی خود را با مبلغ مرحله قبل جمع کنید. مثلا در مرحله دوم چون فقط یک مرحله قبل از این مرحله بوده است باید به همان اندازه شرط بندی کنید، در مرحله سوم مبلغ شرط بندی دوم و اول را با یکدیگر جمع می نمائیم. و این روند در تمام مراحل تا زمانی که برنده شوید ادامه دارد، برای درک بهتر با یک مثال آن را توضیح می دهیم. تصور کنید مبلغ اولیه شرط بندی شما ۲۰۰۰ تومان است:

  • مبلغ شرط بندی اول :۲۰۰۰
  • مبلغ شرط بندی دوم :۲۰۰۰+۰= ۲۰۰۰
  • مبلغ شرط بندی سوم :۲۰۰۰+۲۰۰۰= ۴۰۰۰
  • مبلغ شرط بندی سوم :۴۰۰۰+۲۰۰۰= ۶۰۰۰

و این روند تا زمانی که در بازی انفجار برنده شوید ادامه دارد پس از اینکه بردید دو باره از ابتدا با مبلغ اولیه شروع به شرط بندی کنید.

شاید این مطلب هم برای شما جالب باشه !
راهکارهای برنده شدن در بازی انفجار شرطی